Bilgi Almak İçin: 0312 245 2 245 İletişimde Kalın:

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?

NEDEN DEĞERLİDİR?

Eğitim toplumsal yaşam içinde bireyin tutum ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan süreçler bütünü olarak karşımıza çıkar. Bu süreç toplumsal ve evrensel kabul gören değerler bütününü de barındırır.

Kuşku yok ki değerler, toplumdan topluma ve zaman içinde değişir, ancak yine de her toplum, değerler doğrultusunda bazı davranışların sergilenmesini önemser ve çocuklarını yetiştirirken bunu göz önünde bulundurur. Saygı, Dürüstlük, Cesaret, Dostluk, Paylaşma, Dayanışma, Düzen, Erdem  ve benzeri pek çok değer dünya üzerinde yaşayan hemen her toplumca kabul görmekte bu nedenle evrensel değerler arasında yer almaktadır. Değerler toplum için değerli olduğu için, bu değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerli kabul edilir.

Değerler Eğitimi Nedir?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından değerler eğitimi; “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler” olarak tanımlanmaktadır. Kavram olarak “değer” ise, bireylerin objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi-kötü, doğru-yanlış, istenen-istenmeyen ve bunun gibi yargıları oluşturan ilkeleri ifade eder.

Eğitim bilimlerindeki temel konulardan biri olan değerler eğitimi; okullardaki kültür aktarımını kolaylaştıran, çocukların toplumsal olduğu kadar bireysel gelişimlerine de katkı sağlayan bir yapıda olmalıdır. Çocuk ve gençlerin belirli değerlerin farkına vararak benlik algısını olumlu yönde desteklemek, yeni değerler üretmesini ve içselleştirmesini sağlamak, eğitimciler olarak öncelikli sorumluluklarımızdan olmalıdır. Bu nedenle değerlerden bağımsız bir eğitim sistemi düşünmek mümkün değildir.

Eğitim sürecini değerlerden arındırıp, yalnızca geleneksel yöntemlerle öğretilen akademik bilgi ya da bunun tam tersi kutupta yer alan teknolojik içeriklerle biçimlendirmek, zaman içinde çocuk ve gençlerden olumlu değerlerin yerleşmesi değil tam aksine değerler karmaşasına yol açacaktır.

Eğitimden beklentimiz, bilişsel amaçlara ulaşmanın yanı sıra insani değerleri de yüceltmek olmalıdır.

Çocuklarımızın iyi birer insan olmaları öncelikli hedeflerimizden olmalıdır.

Okul olarak, aile ve toplumun da hedeflediği yönde bireyler yetiştirmek başlıca görevlerimiz arasındadır. Bu amaçla; evrensel değerlere uygun yapılandırılmış değerleri yerleştirebilmek için, eğitim programları yürütme yoluyla; çocuklarımızın sosyal beceri, sosyal sorun çözme becerisi, özgüven, olumlu benlik algısı güçlendirilmeli, akademik başarı kadar  ve kişilerarası ilişkilerde daha başarılı olmasını sağlamaya dönük önlemler almalıyız.

 

Eryaman Koleji olarak diyoruz ki;

İnsana ve farklılıklara saygılı,

Doğayı ve çevreyi korumayı önemseyen,

Kendisi ile barışık,

Kültürünü tanıyan ve sahip çıkan,

Paylaşmayı, dayanışmayı bilen,

Sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek istiyoruz.

Bunun için; öğretim yılı süresince her ay evrensel değerlerden birini eğitim programımıza dahil ederek, değerlerin sınıf ortamında tartışma temelli yaklaşımla, öğrenci merkezli aktif öğrenme stratejileri ile, grup çalışması, drama, uygulamalı aktiviteler, sosyal kulüpler yoluyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu sürece seminerler, konferanslar yoluyla velilerimizin de katılmasını hedefliyoruz; çünkü biliyoruz ki eğitimde velinin dahil olmadığı hiçbir proje başarı ile yürütülemeyecektir.

Konu ile ilgili; okulumuz öğretmenleri, rehberlik servisi, çocuk psikologları, özel eğitim uzmanları, üniversitelerden gelecek olan uzmanların desteği ile bütünleşmiş bir programlama sonrasında; hedeflediğimiz değerlerin kazanılması sağlanmaya çalışılacak; adalet duygusu gelişkin, erdemli, sorumluluk sahibi, cesur, katılımcı bireyler yetiştirmiş olmanın sevincini hep birlikte yaşıyor olacağız.

Bu süreçte tüm velilerimizi yanımızda görmek istiyor, saygılar sunuyoruz.

 

Eryaman Koleji Ailesi