Bilgi Almak İçin: 0312 245 2 245 İletişimde Kalın:

Ortaokul Eğitim Öğretim

“Tam Öğrenme” modelinin uygulandığı okulumuzda, uygun koşullar, yöntem ve zamanın sağlanması ile her çocuk etkili biçimde öğrenebilir ilkesine uygun eğitim- öğretim programı yürütülmektedir.

Öğretim programımızı, her kazanılan bilginin bir sonraki kazanımın öğrenilmesinde zemin oluşturacağı ilkesinden yola çıkılır.

Her çocuk; yetenekleri, yeterlilikleri ile değerli ve özeldir. Öğrenme süreçlerine aktif katılabilen öğrenci değişim ve gelişmelere de açık olacak ve bilgiye ulaşmada, ulaştığı bilgiyi kullanmada beceri sahibi olacaktır.