Bilgi Almak İçin: 0312 245 2 245 İletişimde Kalın:

Rehberlik Birimi

Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin bedenen ve ruhen sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmelerini hedefler. Her öğrencinin yaş dönemine özgü duygusal ve sosyal gelişimlerini izleyerek eğitim sürecini destekler.

Gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrenciyi içinde bulunduğu gelişim dönemlerine göre, tüm yönleriyle ele alır. Öğrencinin farklı gelişim dönemlerinde kazanmaları gereken gelişim görevlerini kazanmasında yardımcı olur.

Önleyici rehberlik anlayışıyla öğrencinin problemle karşılaşmadan problemi önlemeyi sağlar ve öğrencinin çözüm yolları geliştirmesinde öğrenciye alternatifler sunar.

Rehberlik Birimi, anne – baba ve çocuklarla bireysel görüşmeler yaparak okul, çocuk ve aile üçgeninin oluşmasına katkıda bulunur. Sınıf öğretmeni ve aile ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda anne – baba eğitimine yönelik seminerler ve çeşitli konferanslar düzenler.

Vaka takibi, veliyle iletişim gibi konularda K12 sistemi aktif ve etkin bir şekilde kullanılır.

REHBERLİK SERVİSİ İLKELERİ

 • Gizlilik esastır.
 • Tüm öğrencilere yöneliktir.
 • Bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Gönüllülük esastır.
 • Öğrenciyi merkez alır.

 

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

ORYANTASYON ÇALIŞMASI: Okula yeni başlayan öğrencilere okula uyum sürecinde yardımcı olur.

TEST VE ENVANTERLERİN UYGULANMASI: Öğrencileri tanımak amacıyla envanterler uygulanır.

 • Öğrenci Tanıma Anketi
 • Okul Olgunluk Testi
 • Problem Tarama Envanteri
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Envanteri
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Sosyometri

SEMİNER ÇALIŞMALARI: Öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla seminerler düzenlenir. Seminerler görsel ve işitsel materyallerle desteklenir. Seminer başlıkları ve içerikleri şu şekildedir:

 • Verimli Çalışma: Başarı kavramı, hedef belirleme, planlı çalışmanın öneminden bahsedilir.
 • Test Çözme Teknikleri: Optik kullanımı, sınav anında nelere dikkat edilmesi gerektiği, konu çalışmanın önemi ve zaman yönetimi anlatılır.
 • Akran Zorbalığına Karşı Akran Arabuluculuğu: Zorbalık kavramı, zorbalık çeşitleri, zorbalıkla nasıl baş edilir anlatılır. Akran zorbalığını önlemek amacıyla akran arabuluculuk çalışmaları başlatılır. Her sınıf düzeyinde iki akran arabulucu seçilerek zorbalıkla baş edilir.
 • Öfke Kontrolü: Öfkeyi kontrol etmede doğru ve yanlış yöntemler, trafik ışıkları tekniği anlatılır.
 • Ergenlik: Ergenlik dönemi gelişimsel özellikleri, ruhsal ve bedensel değişimler, ergenlik döneminde dikkat edilmesi gerekenler anlatılır.
 • Mahremiyet Eğitimi: İyi dokunma, kötü dokunma nedir; vücudunu korumanın önemi anlatılır.
 • Liselere Giriş Sınavı Tanıtımı: Sınav içeriği ayrıntılı olarak anlatılır
 • Motivasyon: Motivasyon nedir, nasıl motive olunur gibi kavramlardan bahsedilir.
 • Sınav Kaygısı: Sınav kaygısının ne olduğu, belirtileri ve başa çıkma yolları anlatılır.
 • Teknoloji Bağımlılığı: Bağımlılık kavramı, nasıl bağımlı hale gelinir, bağımlılıkla nasıl baş edilir anlatılır.
 • Hayır Diyebilme Becerisi: Hayır deme korkusu, neden hayır diyemeyiz, nasıl hayır diyebiliriz anlatılır. Hayır diyebilme becerisinin kazandırılması amaçlanır.

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA: Öğrencinin akademik ve sosyal sürecini takip etmek amacıyla öğrenciyle  bireysel görüşmeler yapılır.

ÖĞRENCİ GRUP ÇALIŞMALARI: Problem çözme, öfke kontrolü, etkili iletişim, sınav kaygısı ile baş etme gibi konularda planlı grup çalışmaları yapılmaktadır.

SINAV DANIŞMANLIĞI: Sınava hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri ile her hafta bireysel görüşmeler yapılarak sınav süreçleri takip edilir. Verimli çalışma, deneme sınavı analizi, hedef belirleme, motivasyon konularında destek sağlanır. Sınav sonrası ise tercih danışmanlığı hizmetinde bulunulur.

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA: Öğrencinin akademik ve sosyal sürecini takip etmek amacıyla veli ile bireysel görüşmeler randevulu olarak yapılır. Veli ile işbirliği kurulur.

ANNE-BABA OKULU: Uzmanların katılımı ile her ay cumartesi günü yapılan eğitimlerde anne-baba tutumu, çocuklarda davranış problemleri, sınav kaygısında ailenin rolü, bilinçli teknoloji kullanımı gibi konular anlatılır.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz

Öğrencinin akademik ve sosyal yaşamının desteklenmesinde sınıf rehber öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile işbirliği içinde çalışarak öğretmenlere danışmanlık hizmeti verilir.